مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

تعرفه‌های سال 1394

 

               
 
تعرفه

 

 

Tariffs   
Tariffs 1394   

 
    تعرفه‌های سال 1394
 
     
               
   

 

 ردیف

 تخصص

آزاد(ریال)

بیمه (ریال)

1

عمومی – PHD پروانه دار

190,000

125,600

2

متخصص- MDPHD

300,000

219,500

3

فوق تخصص – فلوشیب متخصص روانپزشکی

380,000

283,400

4

فوق تخصص روانپزشکی

425,000

308,800

5

کارشناس ارشد پروانه دار

160,000

-

6

 کارشناس پروانه دار

140,000

-