مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

تعرفه‌های امور مطبها و تعزیرات

 

               
 




تعرفه

 

 

Tariffs   
Tariffs Affairs Clinics and Judicial Sentences   

 
    تعرفه‌های مربوط به امور مطبها و تعزیرات
 
     
               
  عنوان: فرم الکترونیکی خودارزیابی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/04/22 منتشر کننده: امور مطبها و تعزیرات
 
  اندازه فایل: 252 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم الکترونیکی خودارزیابی مطب پزشکان