مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

کلیات واحد

نظارت بر امور مطبها

 
 
دکتر سید محمد میلانی
کارشناس مسئول امور مطبها
 
MilaniMH3[at]mums.ac.ir
       
 
     
 
کارشناسان:
 
       
          پزشک عمومی  

سحر کوهستانی

 

Kouhestanis2[at]mums.ac.ir

     
اشرف صابریان    SaberianA1[at]mums.ac.ir      
 
         
   

 

دستورالعمل ها Instructions

 

فرمها Forms

 
     
 

- قوانین و دستورالعمل ها

- فرم خودارزیابی مطبها

- تعرفه‌ها

 

- اعلام افتتاح مطب و شیفت کاری پزشکان

- چک لیست مطبها
 

 
 

 

     
   
  تلفن مستقیم:  38762218-051   داخلی:  9125