مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

فهرست آزمایشگاههای تشخیص پزشكی

 

               
 
آزمایشگاه

 

 

Laboratory
List of Laboratories

 
    فهرست آزمایشگاههای تشخیص پزشکی  
   
               
  عنوان: آزمایشگاههای بیمارستانها
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاه‌ها
 
  اندازه فایل: 395 کیلوبایت   بروزرسانی
1395/12/09  
  توضیحات: جدول آزمایشگاههای بیمارستانهای مشهد
 
           
     
       
  عنوان: آزمایشگاههای درمانگاهها نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاه‌ها  
  اندازه فایل: 478 کیلوبایت   بروزرسانی 1395/12/09  
  توضیحات: جدول درمانگاههای بیمارستانهای مشهد  
             
             
               
  عنوان: آزمایشگاههای خصوصی نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاه‌ها  
  اندازه فایل: 674 کیلوبایت   بروزرسانی 1395/12/09  
  توضیحات: جدول آزمایشگاههای خصوصی مشهد  
             
               
               
  عنوان: آزمایشگاههای خصوصی شهرستانها
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاه‌ها  
  اندازه فایل: 384 کیلوبایت   بروزرسانی 1395/12/09  
  توضیحات: جدول آزمایشگاههای خصوصی شهرستانهای مشهد