مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

بایگانی اداره امور آزمایشگاهها

 

               
 
بایگانی

 

 

Archive
Archive Affairs of Laboratories

 
  بایگانی اداره امور آزمایشگاهها
 
     
               
  عنوان: راهنمای انجام آزمایش HER-2
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمايشگاهها  
  اندازه فايل: 180 کیلوبايت        
  توضيحات: راهنمای انجام آزمایش HER-2 به روش FISH
 
             
               
               
  عنوان: بررسی آنتی سرمهای ویبریوکلرا
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فایل: 164 کیلوبایت        
  توضیحات: بررسی آنتی سرمهای ویبریوکلرا سری ساخت 83-82
 
           
       
       
  عنوان: اقلام ارزیابی شده 1390
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فایل: 72.0 کیلوبایت        
  توضیحات: اقلام ارزیابی شده مورخ اردیبهشت الی تیرماه 1390
 
 
 
         
               
               
  عنوان: اقلام ارزیابی شده 1387
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فایل: 200 کیلوبایت        
  توضیحات: اقلام ارزیابی شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت از مهرماه 1387 الی فروردین 1390
 
             
               
               
  عنوان: اطلاعیه کیت هموگلوبین A2
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فایل: 136 کیلوبایت        
  توضیحات: اطلاعیه کیت هموگلوبین A2 ساخت شرکت میثاق تلاشگران
 
             
               
               
  عنوان: راهنمای انجام و تفسیر آزمایشات
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمايشگاهها  
  اندازه فايل: 872 کيلوبايت        
  توضيحات: راهنمای انجام و تفسیر آزمایشات ایمونوهیستوشیمی، رسپتورهای استروژن ... در کانسر پستان
 
             
               
               
  عنوان: فرم گزارش پاتولوژی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمايشگاهها  
  اندازه فايل: 244 کيلوبايت        
  توضيحات: فرم گزارش پاتولوژی مراکز پاتولوژی
 
             
               
               
  عنوان: بخشنامه مرخصی بدون حقوق
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمايشگاهها  
  اندازه فايل: 156 کيلوبايت        
  توضيحات: بخشنامه مرخصی بدون حقوق مورخ 1390/05/17