مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

اداره امور آزمایشگاهها

 

 
دکتر سیمین هیرادفر
رئیس اداره امور آزمایشگاهها
 HiradfarS[[at]]mums.ac.ir
       
 
     
 

MRLAB[[at]]mums.ac.ir

   
 
کارشناسان:
 
         
مهدی خدیوی    

Khadivim1[at]mums.ac.ir

  پزشک عمومی  
امیررضا تفرشیان
    TafreshianAR1[[at]]mums.ac.ir      
نسرین حیدری
    HeydariMN1[[at]]mums.ac.ir      
محبوبه جنگی
    JangiM1[[at]]mums.ac.ir      
علی فخروی
    FakhraviA1[[at]]mums.ac.ir      
راضیه نجاتی
    NejatiR1[[at]]mums.ac.ir      
غلامرضا هدایتی
    HedayatiGH2[[at]]mums.ac.ir      
سیدسعید ضیاء الحق
    ZiaolhaghS2[[at]]mums.ac.ir      
  الهام کاشفی     kashefie1[at]mums.ac.ir      
               
   

 

فهرست آزمایشگاه‌ها  List of Laboratories

 

اعلانات  Advertisement

 
     
 

- آزمایشگاه‌های بیمارستانها
- آزمایشگاه‌های درمانگاه‌ها
- آزمایشگاه‌های خصوصی

ادامه ...

  - سامانه ای شدن کلیه فرآیندهای صدور پروانه های آزمایشگاه های پزشکی
- جمع آوری کالای غیر مجاز (کیت رایت شرکت بایرکس فارس)
- لیشمانیوز
- چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی
-اضافه شدن برنامه های جدید به برنامه های اجباری ارزیابی خارجی کیفیت
- برگزاری سمینار یک روزه نقش آزمایشگاه در کاهش خطاهای تشخیصی
- تاییدیه جعلی کیت  Nano check AMI Troponin

 

  ادامه ...

 
 

فرم‌ها  Forms

  پیوست‌ها  Annex    
     
 

- درخواست تاسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی
- درخواست قبول مسئولیت فنی
- نظریه دفتر حقوقی در مورد شرکت تعاونی

ادامه ...

 

- آئین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاهها
- کتاب راهنمای نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی
- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی

ادامه ...

 
 

بایگانی  Archive

     
 

     
 

- راهنمای انجام آزمایش HER-2 به روش Fish
- بررسی آنتی سرمهای ویبریوکلرا
- اطلاعیه کیت هموگلوبین A2

ادامه ...