مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

اداره امور آزمایشگاهها

 

 
دکتر سیمین هیرادفر
رئیس  امور آزمایشگاهها و آزمایشگاه مرجع دانشگاه
متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
 HiradfarS[at]mums.ac.ir
       
 
     
 

MRLAB[[at]]mums.ac.ir

   
 
کارشناسان:
 
         
مهدی خدیوی     KhadiviM1[at].mums.ac.ir      
مهستی امینیان     AminianM1[at]mums.ac.ir      
امیررضا تفرشیان
    TafreshianAR1[at]mums.ac.ir      
نسرین حیدری
    HeydariMN1[at]mums.ac.ir      
محبوبه جنگی
    JangiM1[at]mums.ac.ir      
علی فخروی
    FakhraviA1[at]mums.ac.ir      
راضیه نجاتی
    NejatiR1[at]mums.ac.ir      
محبوبه نجفی     NajafiM3[at]mums.ac.ir      
غلامرضا هدایتی
    HedayatiGH2[at]mums.ac.ir      
سیدسعید ضیاء الحق
    ZiaolhaghS2[at]mums.ac.ir      
  الهام کاشفی     kashefie1[at]mums.ac.ir      
 پروین صید خانی     SeydkhaniP3[at]mums.ac.ir      
 حسین سلطانی گرد فرامرزی
     SoltaniGH3[at]mums.ac.ir      
               
   

 

فهرست آزمایشگاه‌ها  List of Laboratories

 

اعلانات  Advertisement

 
     
 

- آزمایشگاه‌های بیمارستانها
- آزمایشگاه‌های درمانگاه‌ها
- آزمایشگاه‌های خصوصی

ادامه ...

  - آیین نامه تاسیس و بهره برداری بخش سلول درمانی در بیمارستان
- فرم قرارداد ارجاع
- شرح وظایف مسئول فنی و موسس
- استاندارد آزمایشگاه های پزشکی
- تقویم آموزشی 1397

  ادامه ...

 
 

فرم‌ها  Forms

  پیوست‌ها  Annex    
     
 

- درخواست تاسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی
- درخواست قبول مسئولیت فنی
- نظریه دفتر حقوقی در مورد شرکت تعاونی

ادامه ...

 

- آئین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاهها
- کتاب راهنمای نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی
- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی

ادامه ...

 
 

بایگانی  Archive

     
 

     
 

- راهنمای انجام آزمایش HER-2 به روش Fish
- بررسی آنتی سرمهای ویبریوکلرا
- اطلاعیه کیت هموگلوبین A2

ادامه ...