مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

 

 
دکتر مرتضی طالبی دلوئی
متخصص طب اورژانس
 
 

مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

 

 

سوابق مدیریتی:

   
 

- مسئول کارورزی گروه طب اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)

- کارشناس مسئول اورژانس بیمارستانی حوادث و فوریتهای پزشکی مشهد

- عضو اصلی کمیته کشوری تریاژ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 
 

 

 
   
  تلفن:  38795038-051 داخلی:  9544  
  نمابر:  38798385-051 رایانامه:  TalebiDM[at]mums.ac.ir