مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

فرمهای امور پزشکان عمومی

 

               
 
فرم

 

 

Forms
Forms Affairs General Practitioners

 
    فرمهای مرتبط با امور پزشکان عمومی
 
     
               
  عنوان: بررسی صلاحیت متقاضیان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/10 منتشر کننده: امور پزشکان عمومی
 
  اندازه فایل: 440 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم بررسی صلاحیت متقاضیان استفاده از فضای فیزیکی، تجهیزات و .... در بیمارستان
 
           
       
       
  عنوان: فرم تعهد متقاضیان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/10 منتشر کننده: امور پزشکان عمومی
 
  اندازه فایل: 492 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم تعهد متقاضیان استفاده از فضای فیزیکی، تجهیزات و امکانات بهداشتی و درمانی بیمارستان