مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

تخصیص کالای دیالیز

 

                       
 
تخصیص کالای دیالیز امور بیماریهای خاص

 

 

Dialysis    
Allocate Cargo Of Dialysis    

 
 

آشنایی پرستاران با اولترافیلتراسیون صافیهای همودیالیز شرکت سوها

 
   
   

محصولات سوها

 

LOW FLUX

 

نوع صافی

 

F4

 

F6

 

F7

 

F8

UF

2.8

5.5

6.4

7.5

 

محصولات سوها

 

HIGH FLUX

 

نوع صافی

 

F60

 

F70

 

 

 

F80

UF

40

50

55

 

 
 

 
     
  سهمیه اختصاص داده شده به مراکز دیالیز دولتی به طور ماهیانه
 
( خرداد 1397)
 
               
 
مشخصات
 
    نوع فایل: PDF            
     
    زمان انتشار: 1397/03/06            
     
                     
 
دانلود
 
    مشهد:                 
                       
    امام رضا (علیه السلام)
  دکتر شیخ      
     
    قائم (عج الله تعالی فرجه)   منتصریه  
 
     
    هاشمی نژاد   شهید کامیاب اورژانس      
     
    شریعتی   اورژانس طالقانی      
     
    علوی            
     
    شهرستان:                                    
                       
    بردسکن     چناران        
     
    تایباد     فریمان        
     
    خواف     قوچان        
     
    درگز     کاشمر        
     
    سرخس     کلات        
     
     باخرز