مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

مراحل تشکیل پرونده بیماران مبتلا به ام.اس

 

               
 

پروندهFiling
Filing Process Multiple Sclerosis

 

 

 
 

مراحل تشکیل پرونده بیماران مبتلا به ام.اس

 
 
 
 

1- فرم ثبت اطلاعات بیماران ام.اس را از اینجا دریافت کنید.

2- فرم ثبت اطلاعات بیماران ام.اس می‌بایست توسط پزشک معالج تکمیل شود.

3- در روزهای زوج همراه با فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات بیماران و کپی کارت ملی بیمار به مرکز جامع ام اس (خیابان احمدآباد- خیابان پرستار-روبروی پرستار3-بیمارستان قائم) مراجعه نمائید.

4- معرفی‌نامه به داروخانه‌ها و سازمانهای بیمه‌گر توسط مرکز جامع ام اس صادر می‌گردد.

5- در صورت تجویز داروهای خط دوم (فینگلومید-ناتالیزوماب) توسط پزشک معالج موضوع باید در کمیته ام.اس تائید و نتیجه توسط کمیته به اطلاع بیمار برسد.کمیته ام اس هر هفته روزهای سه شنبه در محل مرکز جامع ام اس تشکیل می گردد.