مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

مطالب مرتبط با تالاسمی

 

               
 
تالاسمی

 

 

Thalassemia     
Related Content with Thalassemia     

 
    مطالب مرتبط با تالاسمی
 
     
               
  عنوان: قوانین و دستورالعمل سقط جنین
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/27 منتشر کننده: امور بیماریهای خاص
 
  اندازه فایل: 288 کیلوبایت        
  توضیحات: زمان مجاز سقط درمانی از نظر پزشکی قانونی مورخ 1392/06/12
 
           
       
     
       
  عنوان: دستورالعمل فیلترلکوسیتی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/27 منتشر کننده: امور بیماریهای خاص
 
  اندازه فایل: 1.50 مگابایت        
  توضیحات: دستورالعمل جدید تعرفه و تعهدات سازمانهای بیمه‌گر در خصوص فیلتر تزریق خون مورخ 1391/11/18
 
             
               
     
               
  عنوان: ارزیابی بخشها
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/27 منتشر کننده: امور بیماریهای خاص
 
  اندازه فایل: 124 کیلوبایت        
  توضیحات: چک لیست ارزیابی فعالیتهای بخش تالاسمی استان
 
             
               
     
               
  عنوان: تجهیزات رفاهی و درمانی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/27 منتشر کننده: امور بیماریهای خاص
 
  اندازه فایل: 152 کیلوبایت        
  توضیحات: لیست تجهیزات درمانی و رفاهی بخشهای تالاسمی
 
             
               
     
               
  عنوان: آدرس بخشها
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/27 منتشر کننده: امور بیماریهای خاص
 
  اندازه فايل: 52.0 کيلوبايت        
  توضيحات: آدرس و تلفن بخشهای تالاسمی و هموفیلی استان خراسان رضوی و شهرستانها