مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

دستورالعمل اهدا و پیوند کلیه از اهداکنندگان زنده

 

               
 

پیوند کلیهInstructions Donation
Instructions Donation and Transplantation from Living Donors

 

 

 
 

دستورالعمل اهدا و پیوند کلیه از اهداکنندگان زنده

 
 
 
 

پيرو بخشنامه‌هاي شماره 21278/ك مورخ 25/9/1377 و 13101/س مورخ 9/2/1385 دستورالعمل اهدا و پيوند كليه از اهداكنندگان زنده به شرح ذيل جهت اجرا در مراكز پيوند كليه و مراجع ذيربط ابلاغ مي‌گردد.

 

1- شرايط اهداكننده زنده غير خويشاوند كليه (LURD)

- سن 18-45 سال، حداقل سن مجاز جهت دختران مجرد 25 سال مي‌باشد.

- اخذ دو رضايت كتبي (آگاهانه) مجزا از اهداكننده و زوج/زوجه در اهداكنندگان مجرد، رضايت دوم از والدين اخذ مي‌گردد.

- اهداكننده و گيرنده كليه الزاما داراي تابعين يكسان مي‌باشند اين موضوع در خصوص پناهندگان قانوني نيز لازم‌الاجرا مي‌باشد.

- انجام معاينات و آزمايشات كامل پزشكي اهداكننده كه توسط متخصصين مربوطه انجام مي‌گيرد.

- اعتياد تزريقي اهداكنندگان از موارد منع مطلق اهدا مي‌باشد.

 

2- آزمايشات قبل از پيوند اهداكنندگان-شرايط انجام آزمايشات

- آزمايشات لازم اهداكنندگان و گيرندگان در محل مركز پيوند يا آزمايشگاه مرجع (منتخب در هر دانشگاه علوم پزشكي) و پس از انجام مشاوره‌هاي لازم صورت مي‌گيرد.

- از استناد به آزمايشات همراه اهداكنندگان و يا تصميم‌گيري بدون ارزيابي و مشاوره جدا خودداري گردد.

- تمامي آزمايشهاي مربوط به اهداكنندگان زنده حتما با الصاق عكس روي برگه آزمايش و تاييد هويت توسط آزمايشگاه انجام گيرد.

- نتايج آزمايشهاي HIV  ،HCV و HBV تنها با روشهاي با دقت بالا قابل قبول مي‌باشد.

 

3- پيوند اتباع ساير كشورها

- در مشهد پیوند اتباع افغانی مقیم ایران با مجوز معاونت درمان دانشگاه - واحد بیماران خاص در بیمارستان منتصریه انجام می‌گردد.

- پیوند کلیه برای اتباع سایر کشورها صرفا در تهران با مجوز مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت قابل انجام می‌باشد.

- معرفي اهداكنندگان زنده كليه (ايراني-غيرايراني) در فرم مربوطه ضروري است. اين فرم به همراه فرم (معرفي گيرنده اعضاي پيوندي) به اداره پيوند و بيماريهاي خاص معاونت سلامت يا واحد بيماريهاي خاص دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ارسال مي‌گردد و مبناي صدور معرفينامه دريافت دارو تعيين سهيمه دارويي دانشگاهها خواهد بود.

 

4- ساير

- هرگونه آگهي در خصوص اهدا كليه از فرد زنده ممنوع و موجب پيگرد قانوني متخلفين (متقاضي اهدا-مرجع صدور آگاهي) توسط مراجع ذيصلاح مي‌گردد.

- هرگونه واسطه گري يا تجارت در فرآيند اهدا كليه از اهداكنندگان زنده ممنوع و موجب پيگرد قانوني خواهد شد.

- هرگونه هماهنگي سازمان يافته در راستاي اهدا كليه اتباع ايراني در ساير كشورها ممنوع است.

- اخذ رضايت آگاهانه در خصوص اهداكنندگان زنده خويشاوند هم ضروري است.

 

5- نظارت

- رعايت مفاد اين دستورالعمل از تاريخ ابلاغ توسط بخشهاي پيوند سراسر كشور الزامي مي‌باشد.

- هرگونه تخلف از مفاد ابلاغ شده موجب قطع فعاليت بخش پيوند مرتكب مي‌گردد.

- كارشناسان اداره پيوند و بيماريهاي خاص اين معاونت و مسئولين-كارشناسان بيماريهاي خاص دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور مسئولين نظارت بر اجراي دقيق اين دستورالعمل را عهده‌دار خواهند بود.

اين دستورالعمل در 5 بند و با همكاري فرهنگستان علوم پزشكي ايران، انجمن علمي پيوند اعضا شوراي دياليز و پيوند، مركز تحقيقات اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين گرديده است.