مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

بسته حمایتی تالاسمی

 

               
 

بسته حمایتی تالاسمی امور بیماریهای خاصSupport Package
Thalassemia Support Package

 

 

 
 

بسته حمایتی تالاسمی

 
 
 
     
 

1- خدمات دندانپزشکی (بجز موارد اورتودنسی) جهت بیماران تالاسمی در کلینیک سرور به صورت رایگان انجام می‌شود.

2- بیماران تالاسمی می‌توانند داروهای آهن زدای خوراکی (دفریپرون = L1 و اسورال و دسفرال =دفروکسامین) بصورت رایگان تحویل بگیرند.

3- داروی آهن زدای exjaid=دفرازیروکس خارج از تعهد بیمه بوده و به ازای هر قرص 10،000 ريال بر اساس پروتکل مصرف مندرج در بسته جامع خدمات درمانی و دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت پرداخت می‌شود.

4- ما‌ به‌ التفاوت هزینه پمپ دسفرال شرکت مدیس پس از کسر سهم سازمانهای بیمه‌گر، قابل پرداخت خواهد بود.

5- هزینه فرانشیز دارویی در موارد مبتلا به هپاتیت C با داروی اینترفرون ایرانی و همچنین پگاسیس در داروخانه 22 بهمن به صورت رایگان انجام می‌شود.

6- لوازم مصرفی تزریق دفروکسامین شامل (پنبه، چسب، الکل، سرنگ، آب مقطر و اسکالپ وین) همزمان با تحویل دفروکسامین به صورت رایگان به بیمار تحویل داده می‌شود.

7- فیلتر لکوسیتی که جهت ترانسفوزیون خون بیماران استفاده می‌شود رایگان می‌باشد.

8- اکوکاردیوگرافی بیماران به صورت رایگان در بخش قلب بیمارستان امام رضا انجام می‌شود.

9- MRI کاردیاک بیماران به زودی در بیمارستان امام‌ رضا (ع) انجام خواهد شد.

10- هر اقدام درمانی مرتبط با بیماری تالاسمی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه به صورت رایگان خواهد بود.

11- در صورتیکه بیماران نیاز به عمل جراحی اسپلنکتومی داشته باشند هزینه‌های عمل جراحی مطابق تعرفه گلوبال مشمول حذف فرانشیز می‌گردد.

12- هزینه‌های آزمایشات مرحله اول و دوم تشخیص پیش از تولد جنین در زوجهای تالاسمی مینوری که از طریق سیستم ارجاع به بخش ژنتیک بیمارستان قائم یا آزمایشگاه جهاد دانشگاهی معرفی شده باشند مشمول حذف فرانشیز می‌گردد.