مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

بسته حمایتی سرطان

 

             
 

بسته‌ حمایتی سرطان امور بیماریهای خاصSupport Package
Cancer Support Package

 

 

 
 
بسته حمایتی سرطان
 
 
 
 

1- تخفیف داروهای شیمی درمانی به بیماران سرطانی نیازمند

2- تخفیف در هزینه های بستری وپرتودرمانی بیماران سرطانی نیازمند

3- تخفیف در هزینه های اعمال جراحی وپروتز بیماران مبتلا به کانسر استخوان

 

 

 

روند دریافت تخفیف جهت داروهای بیماران سرطانی

 
 

روند دریافت تخفیف جهت داروهای بیماران سرطانی

 
 

 

 
 

داروخانه های طرف قرارداد:

 
             
   

ردیف

نام داروخانه

آدرس

   
   

1

22 بهمن

خیابان دانشگاه - نرسیده به چهارراه دکترا

   
   

2

مرکزی امام

میدان بیمارستان امام رضا

   
   

3

داروخانه بیمارستان امید

خیابان کوهسنگی - میدان الندشت - بیمارستان امید

   
   

4

دکتر قره چمنی

میدان نمایشگاه - بزرگراه میثاق - میدان هفتم آذر سمت راست داخل مرکز درمانی رضا

   
             
 

بیمارستانهای قطب سرطان:

 
 

1- بیمارستان امام‌رضا (ع)

2- بیمارستان قائم (عج)

3- بیمارستان امید

4- بیمارستان دکتر شیخ

5- مرکز درمانی رضا