مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

امور بیماریهای خاص

 
 
 
دکتر جواد رجبیان
کارشناس مسئول امور بیماریهای خاص
 RajabianJ1[at]mums.ac.ir
       
دکتر جواد رجبیان کارشناس مسئول امور بیماریهای خاص
پزشک عمومی
 
     
 
کارشناسان:
 
       
دکتر طیبه توحیدی
  TohidiT2[at]mums.ac.ir    
دکتر محمد علی دنکوب   DankubM1[at]mums.ac.ir    
سیدهادی جوادپور   JavadpoorH1[at]mums.ac.ir    
             
   
 

اعلانات  Advertisement

 
 


بیماران خاص مشمول معافیت دائم

MS، پیوند کلیه، سلیاک، اختلالات پلاکتی، تالاسمی ماژور و اینترمدیت، نارسایی مزمن کلیه (ESRD)، دیالیز، پیوند قرنیه، نفرکتومی یک طرفه (اهداکننده کلیه)، دیابت تیپ I، هپاتیت مزمن بیش از 6 ماه

 
   

 

همودیالیز و دیالیز صفاقی Hemodialysis

 

ام.اس  Multiple Sclerosis

 
     
 

- تخصیص سهمیه صافی دیالیز
- همودیالیز
- دیالیز صفاقی

ادامه ...

 

- بسته حمایتی
- تعریفی از بیماری ام.اس
- مراحل تشکیل پرونده ام.اس
 

 

 
 

تالاسمی  Thalassemia

 

هموفیلی  Hemophilia

 
     
 

- بسته حمایتی
- تعريفي از بیماری تالاسمي
- قوانین و دستورالعمل‌های سقط جنین

ادامه ...

 

- بسته حمایتی
- هموفیلی چیست و سوالهای رایج

 

 
 

پیوند   Transplant

     
       
 

- دستورالعمل اهدا و پیوند کلیه

- مرکز مدیریت پیوند

 

     
 

 
  فنیل کتونوری  PKU   دوشن و بیکر  Duchenne & Becker
 
 

 

 
 

- سامانه ثبت اطلاعات فنیل کتونوری
- نقش گفتار درمانی

 

 

- فرم دیستروفی
- تیپ بیماری

 

 
 

دیابت  Diabete

  سرطان  Cancer  
     
 

- دیابت چیست؟

 

 

- دستورالعمل ها

- بسته حمایتی

 

 
   
  تلفن مستقیم: 38760619-051   داخلی: 9521 - 9522