مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

معرفي واحد آمار

 

               
 
معرفی

 

 

Introduction    
Introduction Statistics Unit    

 
    معرفی واحد آمار
 
     
               
   

تاريخچه:

واحد آمار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد با توجه به مصوبه مورخ 1390/09/02 هيات رئيسه محترم دانشگاه، مبني بر لزوم وجود واحد آمار در کليه معاونت‌هاي دانشگاه در بهمن‌ماه 1390 تشکيل گرديد.

ماموريت:

واحد آمار موظف است زير نظر مستقيم معاون محترم درمان و تحت نظارت و هماهنگي مديريت آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه در يک نظام يکپارچه نسبت به جمع‌آوري، انتقال و تحليل داده‌ها اقدام و دانشگاه را به سمت يک سيستم اطلاعات مديريتي هدايت نمايد.

چشم‌انداز:

واحد آمار معاونت درمان در نظر دارد با بهره‌گيري از توانهاي موجود در دانشگاه و ارتقاء آنها با ارائه اطلاعات و آمار به روز به مديران محترم و به عنوان چشم بيناي مديريت در جهت جهت پيشبرد اهداف کلان وظيفه اصلي خود را به انجام برساند.