مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها - صورتجلسات سال 1392

 

               
 
 

License     
License Commission Article 20     

 
    مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها سال 1392
 
     
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/12/22
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/12/23 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 184 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/11/30
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/11/31 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 388 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/10/19
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/10/20 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 280 کیلوبایت        
  توضیحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
           
       
       
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/08/30
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/08/31 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 260 کیلوبایت        
  توضیحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/07/28
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/07/29 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 244 کیلوبایت        
  توضیحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/06/28
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/06/29 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 192 کیلوبایت        
  توضیحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/05/31
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/06/01 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 344 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/05/03
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/05/03 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 376 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/03/26
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/03/27 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 308 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/03/02
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/03/03 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 332 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/01/29
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/01/30 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 292 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.