مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها - صورتجلسات سال 1393

 

               
 
 

License     
License Commission Article 20     

 
    مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها سال 1393
 
     
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/12/21
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/25 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 340 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/11/30
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/06 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 272 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/11/05
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/11/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 308 کیلوبایت        
  توضیحات: ندارد
 
           
       
       
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/11/02
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/11/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 352 کیلوبایت        
  توضیحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/09/27
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/09/29 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 316 کیلوبایت        
  توضیحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/08/29
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/09/03 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 332 کیلوبایت        
  توضیحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/07/10
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 376 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/06/13
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 340 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/05/16
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/06/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 288 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/04/05
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 236 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/03/08
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/04/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 240 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/02/11
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/03/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 212 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.