مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها - صورتجلسات سال 1394

 

               
 
کمیسیون

 

License     
License Commission Article 20     

 
  مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها سال 1394
 
     
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/12/13
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/12/17 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 172 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/12/13
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/12/06
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/12/10 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 664 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/12/06
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/11/01
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/11/13 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 508 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/11/01
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/10/24
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/11/12 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 428 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/10/24
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/10/10
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/10/19 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 472 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/10/10  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/09/26
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/30 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 508 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/09/26  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/09/05
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/15 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 348 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/09/05  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/08/28
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 420 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/08/28  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/08/21
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/08/25 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 536 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/08/21  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/07/16
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/20 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 528 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/07/16
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/06/12
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/14 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 388 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/06/12
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/05/29
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 420 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/05/29
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/05/15
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/05/17 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 516 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/05/15
 
 
 
         
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/04/18
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/04/22 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 480 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/04/18  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/03/28
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/31 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 336 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/03/28  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/03/21
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/25 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 372 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/03/21
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/02/31
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/04 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/02/31
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/02/17
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/20 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 254 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20  مورخ 1394/02/17
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/01/27
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/01/31 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 340 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20  مورخ 1394/01/27  
             

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.