مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها - صورتجلسات سال 1395

 

 

               
 
کمیسیون

 

License     
License Commission Article 20     

 
  مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها سال 1395
 
     
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/12/23
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/28 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 389 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/12/23        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/12/11
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/16 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 912 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/12/11        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/11/28
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/16 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 280 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/11/28        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/11/18
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/27 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 333 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/11/18        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/10/09
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/10/13 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 283 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/10/09        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/09/18
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/09/25 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 518 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/09/18        
             
               
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/08/27
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/09/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 687 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/08/27        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/08/06
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/08/11 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 307 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/08/06  
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/07/29
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/08/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 409 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/07/29        
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/07/08
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/12 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 170کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/07/08        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/06/25
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/28 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 313کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ95/06/25        
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/06/04
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/08 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 520 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/06/04        
             
               
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/05/14
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/05/20 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 460 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/05/14        
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/04/31
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/05/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 420 کيلوبايت        
  توضيحات: موارد مانده از جلسه مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/04/10
       
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/04/10
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/12 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: موارد مانده از جلسه مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/03/27
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/03/27
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/30 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 592 کيلوبايت        
  توضيحات: موارد مانده از جلسه مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/03/13
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/03/13
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/16 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/03/13
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/02/30
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/04 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 544 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/02/30
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/02/09
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1354/02/12 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 516 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/02/09
 
             

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.