مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها

 

               
 
کمیسیون

 

License     
License Commission Article 20     

 
  مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها سال 1395
 
     
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/12/23
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/28 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 389 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/12/23        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/12/11
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/16 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 912 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/12/11        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/11/28
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/16 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 280 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/11/28        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/11/18
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/27 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 333 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/11/18        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/10/09
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/10/13 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 283 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/10/09        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/09/18
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/09/25 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 518 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/09/18        
             
               
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/08/27
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/09/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 687 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/08/27        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/08/06
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/08/11 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 307 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/08/06  
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/07/29
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/08/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 409 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/07/29        
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/07/08
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/12 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 170کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/07/08        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/06/25
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/28 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 313کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ95/06/25        
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/06/04
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/08 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 520 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/06/04        
             
               
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/05/14
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/05/20 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 460 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/05/14        
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/04/31
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/05/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 420 کيلوبايت        
  توضيحات: موارد مانده از جلسه مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/04/10
       
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/04/10
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/12 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: موارد مانده از جلسه مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/03/27
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/03/27
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/30 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 592 کيلوبايت        
  توضيحات: موارد مانده از جلسه مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/03/13
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/03/13
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/16 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/03/13
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/02/30
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/04 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 544 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/02/30
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/02/09
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1354/02/12 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 516 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/02/09
 
             

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.