مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

سامانه‌های رسیدگی به شکایات

 

     
 

شکایاتSystems     
Complaints Systems     

 
  سامانه‌های مربوط به رسیدگی به شکایات  
 
 
     
 

شکایات مربوط به درمانگاهها، بیمارستانها، مطب‌ها و موسسات درمانی

چنانچه هرگونه شکایتی در خصوص بیمارستانهای دولتی، خصوصی، خیریه، درمانگاهها، مطبها و موسسات درمانی از قبیل بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، فیزیوتراپی، رادیولوژی و سونوگرافی، دفاتر خدمات پرستاری، مامایی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، مداخلات درمانی در عطاریها، سالنهای زیبایی مردانه و زنانه، برداشتن خال و زگیل، شکسته بندی، بند بازکن و یا هرگونه سوال در خصوص هویت فرد یا افرادی که اقدام به درمانهای تجربی و یا علمی می‌کنند می‌توانید؛ به صورت حضوری در ساعات اداری به آدرس:

مشهد، بلوار شهيد فکوري، حد فاصل ميدان شهيد سيدعلي آل شهيدي و ميدان شهيد جوان، روبروي فکوري 94، شهرک دانش و سلامت، سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، سالن 2 معاونت درمان، اتاق 349 مراجعه نمایید.

 
 

تلفن: 38761637-051

 
 

طرح شکایت

 
   
 

شکایات دندانپزشکی

چنانچه هرگونه شکایتی در خصوص دندانپزشکان، دندانسازان تجربی و یا افراد مداخله‌گر دارید می‌توانید؛ به صورت حضوری در ساعات اداری به آدرس:

مشهد، بلوار شهيد فکوري، حد فاصل ميدان شهيد سيدعلي آل شهيدي و ميدان شهيد جوان، روبروي فکوري 94، شهرک دانش و سلامت، سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، سالن 2 معاونت درمان، اتاق 347 مراجعه نمایید.

 
 

تلفن: 38763612-051

 
 

طرح شکایات

 
   
 

شکایات اورژانس 115

چنانچه هرگونه شکایتی در مورد خدمات فوریتهای پزشکی اورژانس 115 دارید می‌توانید؛ به صورت حضوری در ساعات اداری به آدرس:

مشهد، بلوار خیام ،حدفاصل بولوار سجاد و بولوار ارشاد ساختمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی طبقه همکف اتاق 105، مراجعه نمایید.

 
 

تلفن: 38760555-051

 
 

طرح شکایات

 
   
 

شکایات در امور پرستاری

چنانچه هرگونه شکایتی در خصوص مراقبت‌ها و اقدامات کادر پرستاری بیمارستانهای دولتی، خصوصی و خیریه دارید می‌توانید: به صورت حضوری در ساعات اداری به آدرس:

مشهد، بلوار شهيد فکوري، حد فاصل ميدان شهيد سيدعلي آل شهيدي و ميدان شهيد جوان، روبروي فکوري 94، شهرک دانش و سلامت، سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، سالن 2 معاونت درمان، اتاق مدیریت پرستاری 355 و 356 مراجعه نمایید.

 
 

تلفن: 38763612-051

 
 

طرح شکایت

 
   
 

شکایات از مراکز سرپایی درمان سوء مصرف مواد (درمان اعتیاد)

چنانچه هرگونه شکایتی در خصوص کلینیکهای سرپایی مراکز درمان اعتیاد دارید می‌توانید به صورت حضوری در ساعات اداری به آدرس:

مشهد، بلوار شهيد فکوري، حد فاصل ميدان شهيد سيدعلي آل شهيدي و ميدان شهيد جوان، روبروي فکوري 94، شهرک دانش و سلامت، سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، سالن 2 معاونت درمان، اتاق 354 مراجعه نمایید.

 
 

تلفن: 38763740-051

 
 

طرح شکایت