مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

ترویج زایمان طبیعی

 

               
 
آموزش

 


Midwifery
         Promote Natural Delivery

 
    مستندات ترویج زایمان طبیعی
 
     
     اوراق پرونده مامایی          
               
  عنوان: شرح حال مادر باردار
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 271 کیلوبایت        
  توضیحات:

فرم ثبت شرح حال مادر باردار

 
             
               
               
  عنوان: ارزیابی خطر آمبولی وریدی در بارداری و پس از زایمان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 252 کیلوبایت        
  توضیحات:

فرم ثبت ارزیابی خطر آمبولی وریدی در بارداری و پس از زایمان

 
             
               
               
  عنوان: پارتو گراف
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 240 کیلوبایت        
  توضیحات:

فرم ثبت پارتوگراف

 
             
               
               
  عنوان: ثبت پیشرفت زایمان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 263 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم ثبت پیشرفت زایمان
       
             
               
               
  عنوان: تزریق سولفات منیزیوم
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 190 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم ثبت تزریق سولفات منیزیوم
       
             
               
               
  عنوان:  زایمان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 242 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم ثبت زایمان
       
             
               
               
  عنوان: شرح حال نوزاد بدو تولد
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 287 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم ثبت شرح حال نوزاد بدو تولد
       
 
 
         
               
               
  عنوان: مراقبت پس از زایمان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 210 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم ثبت مراقبت پس از زایمان
       
             
               
               
  عنوان: معاینات بدنی و بررسی های پزشک
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 246 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم ثبت معاینات بدنی و بررسی های پزشک
       
             
               
               
  عنوان: معاینات بدنی و بررسی های بدو تولد نوزاد
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 226 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم ثبت معاینات بدنی و بررسی های بدو تولد نوزاد        
             
               
               
  عنوان: راهنمای تکمیل فرمهای مربوط به بلوک زایمان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 361 کیلوبایت        
  توضیحات: راهنمای تکمیل فرمهای مربوط به بلوک زایمان
       
             
               
             
     دستور العمل و بخشنامه          
               
  عنوان: چک لیست پایش دستور العمل برنامه ترویج زایمان طبیعی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 471 کیلوبایت        
  توضیحات: چک لیست پایش دستور العمل برنامه ترویج زایمان طبیعی در مراکز بیمارستان ها
       
             
               
               
  عنوان: چک لیست برنامه ترویج زایمان طبیعی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 265 کیلوبایت        
  توضیحات: چک لیست برنامه ترویج زایمان طبیعی - بیمارستان
       
             
               
               
  عنوان: برنامه ترویج زایمان طبیعی و اعتبار بخشی بلوک زایمان و بیمارستان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 660 کیلوبایت        
  توضیحات: ابلاغ دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی و اعتبار بخشی بلوک زایمان و بیمارستان
       
             
               
               
  عنوان: زایمان به روش سزارین
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 229 کیلوبایت        
  توضیحات: پروتکل سزارین نهایی
       
             
               
               
  عنوان: راهکارهای کاهش آمار سزارین در ایران
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 987 کیلوبایت        
  توضیحات: راهنمای نهایی کاهش آمار سزارین        
             
               
               
  عنوان: دفتر ثبت مراجعین درمانگاه اورژانس زنان و مامایی نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 197 کیلوبایت        
  توضیحات: راهنمای تکمیل دفتر ثبت مراجعین درمانگاه اورژانس زنان و مامایی
       
             
               
               
             
    فرم های آماری          
               
  عنوان: آمار ماهيانه زايمان طبيعي و سزارين به تفکيک پزشک متخصص زنان - بیمارستان غیر دانشگاهی
نوع فایل: XLSX  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 177 کیلوبایت        
  توضیحات:  ثبت آمار ماهيانه زايمان طبيعي و سزارين در بیمارستانهای غیر دانشگاهی        
             
               
               
  عنوان: آمار ماهيانه زايمان طبيعي و سزارين به تفکيک پزشک متخصص زنان - بیمارستان دانشگاهی
نوع فایل: XLSX  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 43 کیلوبایت        
  توضیحات: ثبت آمار ماهيانه زايمان طبيعي و سزارين در بیمارستانهای دانشگاهی        
             
               
               
  عنوان: فرمت آمار خطی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 240 کیلوبایت        
  توضیحات: ثبت فرمت آمار خطی
       
             
               
               
  عنوان: فرمت پایش
نوع فایل: XLSX  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 33 کیلوبایت        
  توضیحات: فرمت پایش        
             
               
               

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.