مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

بیمارستان های دوستدار مادر

 

               
 
آموزش

 


Midwifery
         Promote Natural Delivery

 
    بیمارستان های دوستدار مادر
 
     
     چک لیستها          
               
  عنوان: فرم ارزیابی تجهیزات زایمان بیدرد نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 257 کیلوبایت        
  توضیحات:

فرم ارزیابی تجهیزات زایمان بیدرد

 
             
               
               
  عنوان: چک لیست وسایل و تجهیزات مورد نیاز کلاسهای امادگی زایمان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 271 کیلوبایت        
  توضیحات:

چک لیست وسایل و تجهیزات مورد نیاز کلاسهای امادگی زایمان

 
             
               
             
     چک لیست پایش کلاس مادران          
               
  عنوان: راهنمای تکمیل فرم پایش کلاسهای آمادگی زایمان نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 39 کیلوبایت        
  توضیحات:

فرم پایش کلاسهای آمادگی زایمان

 
             
               
               
  عنوان: چک لیست پایش کلاسها
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 122 کیلوبایت        
  توضیحات: لیست پایش کلاسها        
             
               
               
             
     دستور العمل و بخشنامه          
               
  عنوان: الزام حضور همراه بر بالین مادر باردار در بیمارستان ها
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 68 کیلوبایت        
  توضیحات: الزام حضور همراه بر بالین مادر باردار در بیمارستان ها        
             
               
               
  عنوان: اقدامات دهگانه دوستدار مادر
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 279 کیلوبایت        
  توضیحات: اقدامات دهگانه دوستدار مادر        
             
               
               
  عنوان: تعرفه و استانداردهای مربوط به کلاسهای آمادگی زایمان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 28 کیلوبایت        
  توضیحات: تعرفه و استاندادرهای مربوط به کلاسهای آمادگی زایمان        
             
               
               
  عنوان: تعرفه کلاس های آمادگی زایمان نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 527 کیلوبایت        
  توضیحات: تعرفه کلاس های آمادگی زایمان        
             
               
               
  عنوان: مامای همراه
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 285 کیلوبایت        
  توضیحات: مامای همراه        
             
               
               
  عنوان: شاخصهای بیمارستان دوستدار مادر
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 271 کیلوبایت        
  توضیحات: شاخصهای بیمارستان دوستدار مادر        
             
               
               
  عنوان: کاهش مرگ و میر مادران باردار
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 330 کیلوبایت        
  توضیحات: کاهش مرگ و میر مادران باردار        
             
               
               
  عنوان: الزامات زایمان بی درد نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 28 کیلوبایت        
  توضیحات: الزامات زایمان بی درد        
             
               
               
  عنوان: دوره های آموزشی الزامی نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 323 کیلوبایت        
  توضیحات: دوره های آموزشی الزامی        
             
               
               
  عنوان: الزام اجرای ده اقدام بیمارستان دوستدار مادر
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 91 کیلوبایت        
  توضیحات: الزام اجرای ده اقدام بیمارستان دوستدار مادر        
             
               
             
    کتابها          
               
  عنوان: راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی وزایمان بیمارستانهای دوستدار مادر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 8 مگابایت        
  توضیحات: راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی وزایمان بیمارستانهای دوستدار مادر        
             
               
               
  عنوان: راهنمای کشوری زایمان بدون درد نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 314 کیلوبایت        
  توضیحات: راهنمای کشوری زایمان بدون درد        
             
               
               
             
    استاندارد طراحی بیمارستان ایمن          
               
  عنوان: کلیات ،حدود و دامنه کاربر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 170 کیلوبایت        
  توضیحات: کلیات ،حدود و دامنه کاربر        
             
               
               
  عنوان: ارتباط بخش با دیگر بخشهای بیمارستان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 189 کیلوبایت        
  توضیحات: ارتباط بخش با دیگر بخشهای بیمارستان        
             
               
               
  عنوان: عملکرد و الزامات معماری به تفکیک فضاهای بخش
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 4 مگابایت        
  توضیحات: فرمت پایش        
             
               
  عنوان: اتاق زایمان نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 3 مگابایت        
  توضیحات: اتاق زایمان        
             
               
               
  عنوان: اتاق دارو
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 2 مگابایت        
  توضیحات: اتاق دارو
       
             
               
               
  عنوان: الزامات عمومی در طراحی فضاهای بخش
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 711 کبلوبایت        
  توضیحات: الزامات عمومی در طراحی فضاهای بخش        
             
               
               
  عنوان: جدول مشخصات نازک کاری به تفکیک فضاهای بخش
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 1048 کبلوبایت        
  توضیحات: جدول مشخصات نازک کاری به تفکیک فضاهای بخش        
             
               
               

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.