مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

سلامت مادران

 

               
 
آموزش

 


Midwifery
         Promote Natural Delivery

 
    مستندات سلامت مادران
 
     
     پیگیری مادر پرخطر
         
               
  عنوان: فرم گزارش بررسی عوارض شدید
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/07 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 110کیلوبایت        
  توضیحات:

فرم گزارش بررسی عوارض شدید

 
             
               
               
  عنوان: راهنمای تکمیل فرم بررسی عوارض شدید بارداری و زایمان نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 110کیلوبایت        
  توضیحات:

راهنمای تکمیل فرم بررسی عوارض شدید بارداری و زایمان

 
             
               
               
  عنوان: فلوچارت مادر پرخطر-شهرستان نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 1مگابایت        
  توضیحات:

فلوچارت مادر پرخطر-شهرستان

 
             
               
               
  عنوان: راهنمای بیمارستان شهرستان نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 487 کیلوبایت
       
  توضیحات: راهنمای بیمارستان شهرستان        
             
               
               
  عنوان: شرح وظایف کارشناس بیمارستانی مادر پرخطر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 205 کیلوبایت        
  توضیحات: شرح وظایف کارشناس بیمارستانی مادر پرخطر
       
             
               
               
  عنوان:  راهنمای بیمارستان درمانی و آموزشی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 489کیلوبایت        
  توضیحات: راهنمای بیمارستان درمانی و آموزشی        
             
               
               
  عنوان: جلسه پیگیری وضعیت ویژه مادر پرخطر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 852کیلوبایت        
  توضیحات: جلسه پیگیری وضعیت ویژه مادر پرخطر
       
 
 
         
               
               
  عنوان: فرم گزارش فوری عوارض شدید نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 29 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم گزارش فوری عوارض شدید
       
             
               
               
  عنوان: فلوچارت مادر پرخطر-بیمارستان درمانی و آموزشی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 489 کیلوبایت        
  توضیحات: فلوچارت مادر پرخطر-بیمارستان درمانی و آموزشی
       
             
             
     مراقبت مرگ مادری          
               
  عنوان: نظام کشوری مراقبت مرگ مادری
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 3 مگابایت
       
  توضیحات: نظام کشوری مراقبت مرگ مادری        
             
               
               
             
     فرم های مرگ مادر
         
               
  عنوان: فرم بررسی مرگ مادر
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 62 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم بررسی مرگ مادر        
             
               
               
  عنوان: اطلاعات اقتباس شده از پرونده خانوار يا مدارك پزشكي نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 353کیلوبایت        
  توضیحات: اطلاعات اقتباس شده از پرونده خانوار يا مدارك پزشكي        
             
               
               
  عنوان: اظهارنامه کارکنان فنی(خارج بیمارستانی) نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 64 کیلوبایت        
  توضیحات: اظهارنامه کارکنان فنی        
             
               
               
  عنوان: اطلاعات اقتباس شده از اسناد پزشكي نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 75 کیلوبایت        
  توضیحات: اطلاعات اقتباس شده از اسناد پزشكي        
             
               
               
  عنوان: اظهارنامه کارکنان فنی(بیمارستانی) نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 173کیلوبایت        
  توضیحات: اظهارنامه کارکنان فنی        
             
               
               
  عنوان:

مصاحبه با اطرافيان مادر

نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 125 کیلوبایت        
  توضیحات: مصاحبه با اطرافيان مادر        
             
               
               
  عنوان: خلاصه گزارش بررسی مرگ مادر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 58 کیلوبایت        
  توضیحات: خلاصه گزارش بررسی مرگ مادر        
             
               
               
  عنوان: بررسی عوامل قابل اجتناب و علت فوت مادر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 275 کیلوبایت        
  توضیحات: بررسی عوامل قابل اجتناب و علت فوت مادر        
             
               
               
  عنوان: شبکه علیت تعیین علل بروز عوامل و طراحی مداخله آن نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 107 کیلوبایت        
  توضیحات: شبکه علیت تعیین علل بروز عوامل و طراحی مداخله آن        
             
               
               
  عنوان: جدول فعاليت تفصيلي مداخلات تعيين شده براي كاهش عوامل قابل اجتناب مرگ مادري نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 47 کیلوبایت        
  توضیحات:  فعاليت تفصيلي مداخلات تعيين شده براي كاهش عوامل قابل اجتناب مرگ مادري        
             
               
               
  عنوان: پایش فعالیت‌های تیم پرسشگری، برای بررسی در کمیته بررسی مرگ مادری نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 52 کیلوبایت        
  توضیحات: پایش فعالیت‌های تیم پرسشگری، برای بررسی در کمیته بررسی مرگ مادری        
             
               
               
               
  عنوان: پایش فعالیت کمیته بررسی مرگ مادری نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 107 کیلوبایت        
  توضیحات: پایش فعالیت کمیته بررسی مرگ مادری        
             
               
               
  عنوان: پرسشنامه بررسي مرگ مادر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 70 کیلوبایت        
  توضیحات: پرسشنامه بررسي مرگ مادر        
             
               
               

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.