مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

افتخارات معاونت درمان

 

 


 
     
 
افتخارات واحدهای تابعه معاونت درمان
 
 
 

 

 
 

ردیف

مدیریت/واحد

موضوع

1

درمان سوء مصرف مواد

دریافت تقدیرنامه از وزیر محترم

2

امور مامایی

دریافت تندیس و لوح تقدیر از وزیر محترم برای کسب رتبه برتر در بین دانشگاهها

دریافت لوح دوست دار مادر از وزیر محترم برای مسئول واحد

دریافت لوح دوست دار مادر از وزیر محترم برای کارشناسان واحد

دریافت لوح دوستدار مادر از وزیر محترم برای بیمارستان ام البنین(س)

دریافت لوح تقدیر از معاونت محترم درمان وزارت محترم برای کارشناسان واحد

دریافت لوح تقدیر از مدیرکل محترم ثبت احوال استان برای مسئول و کارشناسان واحد

3

کارآفرینی

دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم برای کسب مقام برتر دانشگاه مشهد در بین دیگر دانشگاهها

4

حاکمیت بالینی

دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم برای کسب مقام برتر دانشگاه مشهد در بین دیگر دانشگاهها

5

پرستاری

کسب مقام اول کشوری در مشارکت نیروی پرستاری در انتخابات نظام پرستاری کشور

دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم برای مدیریت نمونه پرستاری کشوری به مدیر پرستاری دانشگاه در سال 1390

دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان نظام پرستاری برای مدیریت نمونه پرستاری کشوری به مدیر پرستاری دانشگاه در سال 1390

دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم برای مدیریت نمونه پرستاری کشوری به مدیر پرستاری دانشگاه در سال 1391

دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان نظام پرستاری برای مدیریت نمونه پرستاری کشوری به مدیر پرستاری دانشگاه در سال 1391

6

نظارت و ارزشیابی

دریافت لوح تقدیر از معاون محترم درمان وزارت

دریافت لوح تقدیر از مدیرکل محترم نظارت و ارزشیابی وزارت

دریافت لوح تقدیر از استاندار محترم خراسان رضوی (2مورد)

دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه (4 مورد)

دریافت لوح تقدیر از فرمانده محترم سپاه امام رضا(ع) (2 مورد)

7

امور آزمایشگاه‌ها

دریافت لوح تقدیر از معاون محترم وزیر برای کسب مقام برتر دانشگاه مشهد در پایش آزمایشگاهی

8

حوادث و فوریتهای پزشکی

دریافت لوح تقدیر از معاون محترم وزیر بهداشت

دریافت لوح تقدیر از معاون محترم وزیر کشور

دریافت لوح تقدیر از استاندار محترم

دریافت لوح تقدیر از فرماندار محترم