مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

قوانین و دستورالعملها صدور پروانه‌ها

 

               
 
قوانین

 

 

Regulations     
Rules And Guidelines     

 
  قوانین و دستورالعمل‌ها صدور پروانه‌ها
 
     
               
               
  عنوان: ضوابط مسئول فنی درموسسات خاص نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/07/01 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 920 کیلوبایت        
  توضیحات: ضوابط مسئول فنی درموسسات خاص        
             
               
  عنوان: تغییرات مهم در آئین‌نامه‌ها
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 608 کیلوبایت        
  توضیحات: تغییرات مهم در آئین‌نامه‌های صدور پروانه
 
             
       
   
    خیریه ....    
       
  عنوان: آئین‌نامه خیریه بیمارستان و درمانگاه
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 136 کیلوبایت        
  توضیحات: آئین‌نامه مراکز درمانی خیریه، بیمارستان و درمانگاه
 
             
               
               
  عنوان: آئین‌نامه خیریه‌ها نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 176 کیلوبایت        
  توضیحات: آئین‌نامه تاسیس و اداره مرکز خیریه بهداشتی درمانی
 
             
               
   
    شرکتهای تعاونی مختلف ....        
               
  عنوان: تاسیس شرکتهای تعاونی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 7.53 مگابایت        
  توضیحات: تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین وزارت تعاون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
             
               
   
    بیمارستان ....  
               
  عنوان: نحوه تاسیس و بهره‌برداری
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 360 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه نحوه تاسیس و بهره‌برداری بیمارستانها
 
             
               
               
  عنوان: احداث بیمارستان با گرایش خاص
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 112 کيلوبايت        
  توضيحات: احداث بیمارستان با گرایش خاص (بیمارستان تک تخصصی)
 
             
               
   
    پروانه پزشکی (دائم و موقت) ....  
               
  عنوان: پروانه دائم (اطلاعیه مهم)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 248 کيلوبايت        
  توضيحات: اطلاعیه در خصوص پروانه دائم و موقت
 
             
               
   
    درمانگاه‌های عمومی و تخصصی ....  
               
  عنوان: درمانگاه تخصصی چشم پزشکی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 452 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه تخصصی چشم پزشکی
 
             
               
               
  عنوان: مراکز جراحی محدود و سرپایی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 152 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس مرکز جراحی محدود و سرپایی
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه‌های عمومی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 264 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه‌های عمومی
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه تخصصی ایمونولوژی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 124 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه تخصصی ایمونولوژی و آلرژی
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه چند تخصصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 212 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی مغز، اعصاب و روان
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه تخصصی داخلی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه تخصصی داخلی
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه تخصصی پوست و مو
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 248 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه تخصصی پوست و مو
 
             
               
               
  عنوان: مراکز تخصصی درمان ناباروری
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 272 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس مراکز تخصصی درمان ناباروری (ART)
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه تخصصی قلب و عروق
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 260 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه احداث درمانگاه تخصصی غیر تهاجمی قلب و عروق
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه تخصصی دیابت
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 212 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه تخصصی دیابت
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه چند تخصصی درد
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 1.02 مگابايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه چندتخصصی درد
 
             
               

   
    درمان سوء مصرف مواد ....  
               
  عنوان: تاسیس مراکز کاهش آسیب
نوع فايل: PNG  
  زمان انتشار: 1395/06/06 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 9 کیلوبايت        
  توضيحات: دستورالعمل تاسیس مراکز کاهش آسیب و درمان اعتیاد (مصوب 1391/05/04)
 
             
               
               
  عنوان: تاسیس مرکز خدمات کاهش آسیب
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 1.11 مگابايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس مرکز خدمات کاهش آسیب وابستگی به مواد (Drop in Center یا مرکز گذری)
 
             
               
   
    ژنتیک ....  
               
  عنوان: تاسیس درمانگاه چند تخصصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 364 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی خدمات ژنتیک
 
             
               
               
  عنوان: دستورالعمل ارائه مشاوره ژنتیک
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 116 کيلوبايت        
  توضيحات: دستورالعمل نحوه ارائه مشاوره ژنتیک
 
             
               
   
    تزریقات و پانسمان ....  
               
  عنوان: واحد تزریقات و پانسمان
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 156 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس واحد تزریقات و پانسمان در محل مطب پزشکان
 
             
               
     
    آمبولانس ....  
               
  عنوان: مرکز آمبولانس خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 180 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی
 
             
               
               
  عنوان: مراکز خدمات آمبولانس هوایی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 140 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس هوایی خصوصی
 
             
               
     
    پرتونگاری ....  
               
  عنوان: موسسه رادیولوژی و مرکز تصویربرداری
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 4.01 مگابايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس موسسه رادیولوژی و مرکز تصویربرداری پزشکی
 
             
               
               
  عنوان: موسسات پزشکی هسته‌ای
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 152 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس موسسات پزشکی هسته‌ای
 
             
               
     
    دفاتر کار ....  
               
  عنوان: ارزیابی شنوایی سنجی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 160 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس دفاتر کار ارزیابی شنوایی
 
             
               
               
  عنوان: تفویض اختیار دستورالعمل مجوز محدود
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 280 کيلوبايت        
  توضيحات: تفویض اختیار صدور مجوزهای فعالیت محدود در مطب
 
             
               
               
  عنوان: تاسیس دفتر کار مشاوره تغذیه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 128 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس دفتر کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
 
             
               
               
  عنوان: تاسیس دفاتر ارزیابی شنوایی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 216 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس دفاتر ارزیابی شنوایی
 
             
               
               
  عنوان: تاسیس دفتر کار مشاوره روانشناسی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 204 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس دفتر کار مشاوره روانشناسی بالینی
 
             
               

   
     موسسات توانبخشی ....  
               
  عنوان: مراکز جامع توانبخشی پزشکی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 112 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی
 
             
               
               
  عنوان: تاسیس مراکز فیزیوتراپی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 288 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی
 
             
               
   
    مراکز مشاوره ....  
               
  عنوان: مرکز مشاوره و مراقبتهای پرستاری در منزل
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/06 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 235کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل
 
             
               
               
  عنوان: مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 228 کيلوبايت        
  توضيحات: تاسیس مرکز مشاوره و اراائه خدمات مامایی
 
             
               
               
  عنوان: مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 216 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری
 
             
               
     
    بهداشت ....  
               
  عنوان: تاسیس مرکز تخصصی طب کار
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 164 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس کلینیک‌های طب کار  
             
               
               
  عنوان: مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 540 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت   (اصلاحیه)
 
             
               
     
    دندانپزشکی ....  
               
  عنوان: تاسیس درمانگاه دندانپزشکی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 596 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه دندانپزشکی
 
             
               
               
  عنوان: دستورالعمل اجرایی کنترل عفونت
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 6.02 مگابايت        
  توضيحات: دستورالعمل اجرایی کنترل عفونت در دندانپزشکی
 
             
               
               
  عنوان: تاسیس لابراتوار پروتزهای دندانی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 216 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس لابراتوار پروتزهای دندانی
 
             
               
     
    طب سنتی ....  
               
  عنوان: تاسیس سلامتکده طب سنتی ایران
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 1.52 مگابايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس سلامتکده طب سنتی ایران
 
             
               
     
    گردشگری ....  
               
  عنوان: دستورالعمل تاسیس دپارتمان
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 216 کيلوبايت        
  توضيحات: کتابچه راهنمای تاسیس دپارتمان پذیرش بیماران بین‌الملل (IPD) در بیمارستان
 
             
               
               
  عنوان: شرایط و ضوابط مراکز پزشکی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 92.0 کيلوبايت        
  توضيحات: شرایط و ضوابط مراکز پزشکی پذیرای گردشگر سلامت
 
             
               

   
    سایر ...  
               
  عنوان: استانداردهای ملی بانک خون بند ناف
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 876 کيلوبايت        
  توضيحات: استانداردهای ملی خون بند ناف ایران (با تاکید بر استانداردهای بین‌المللی Net cord - FACT)
 
             
               
               
  عنوان: پریناتولوژی (جنین)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: شیوه‌نامه غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین
 
             
               
               
  عنوان: دستورالعمل انتقال بیماران از مراکز درمانی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 320 کيلوبايت        
  توضيحات: دستورالعمل انتقال بیماران از مراکز درمانی
 
             
               
               
  عنوان: ضوابط و شرایط سنگ شکن
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 268 کيلوبايت        
  توضيحات: ضوابط و شرایط سنگ شکن در درمانگاهها و بیمارستانها
 
             
               
               
  عنوان: استانداردسازی تابلوها
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 140 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه استانداردسازی تابلوها و سرنسخه‌های موسسات پزشکی
 
             
               
               
  عنوان: اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 68.0 کيلوبايت        
  توضيحات: اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
 
             
               
               
  عنوان: سونوگرافی متخصصین غیررادیولوژی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 208 کيلوبايت        
  توضيحات: انجام سونوگرافی توسط متخصصین غیرپرتوشناس
 
             
               
               
  عنوان: قانون مقررات امور پزشکی و دارویی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 116 کيلوبايت        
  توضيحات: قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
 
             
               
               
  عنوان: قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 84.0 کيلوبايت        
  توضيحات: قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
             
               
               
  عنوان: قانون تعزیرات حکومتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 100 کيلوبايت        
  توضيحات: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
 
             
               
               
  عنوان: قانون انطباق امور اداری و فنی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 72.0 کيلوبايت        
  توضيحات: قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرعی
 
             
               
               
  عنوان: اعمال مجاز مراکز جراحی محدود
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 98.01 کيلوبايت        
  توضيحات: اعمال مجاز مراکز جراحی محدود
 
             
               
               
  عنوان: اعمال غیرمجاز در مطبها
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 84.0 کيلوبايت        
  توضيحات: اعمال غیرمجاز در مطبها (رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی)
 
             
               

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.