مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

مدیر تحول سلامت

 

 
دکتر حسین ابراهیمی پور
مدیر برنامه تحول نظام سلامت
 EbrahimipourH[at]mums.ac.ir
       
 
     
       
 
مسئول برنامه تحول نظام سلامت
 
         
امین عادل
    AdelA3[at]mums.ac.ir      
               
   

  مسئولین بسته های برنامه تحول نظام سلامت:

 
               
راضیه پدرام      کارشناس مسئول بسته کاهش فرانشیز    PedramR2[at]mums.ac.ir  
سید هادی جواد پور      کارشناس مسئول بسته مقیمی و ماندگاری
   JavadpoorH1[at]mums.ac.ir  
دکتر جواد رجبیان     کارشناس مسئول بسته ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت
   RajabianJ1[at]mums.ac.ir  
دکتر رزیتا داوودی     کارشناس مسئول بسته ارتقاء کیفیت هتلینگ    DavoodiR[at]mums.ac.ir  
فریده فرخی     کارشناس مسئول بسته ترویج زایمان طبیعی
   FarokhiFF1[at]mums.ac.ir  
   
رابطین بیمارستانهای مشهد  
رابطین بیمارستانهای شهرستان  
   

 

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی  Policy and Planning

 

دارو و تجهیزات  Medicines and Equipment

 
     
 

- اعضاء کمیته اصلی
- شرح وظایف

 

 

- اعضاء کمیته اصلی
- شرح وظایف

 

 
 

نظارت و ارزشیابی  Monitoring and Evaluation

 

ترویج زایمان طبیعی  Promotes Natural Childbirth

 
     
 

- اعضاء کمیته اصلی
- شرح وظایف

 

 

- اعضاء کمیته اصلی
- شرح وظایف

 

 
    سایر      
           
   - کتابچه تحول نظام سلامت
 - جدول زمانبندی بازدیدها