مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

کمیته کارگروه آموزش و بهبود کیفیت

    

               
 
کمیته

 

 

Education Workgroup
Education Workgroup and Quality Improvement Committee

 
    مطالب مرتبط با کمیته کارگروه آموزش و بهبود کیفیت
 
     
               
  عنوان: برنامه‌ریزی عملیاتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/14 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 304 کیلوبايت        
  توضيحات: برنامه‌ریزی عملیاتی
 
             
               
               
  عنوان: برنامه‌ریزی استراتژیک
نوع فايل: PPT  
  زمان انتشار: 1394/07/14 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 264 کیلوبايت        
  توضيحات: برنامه‌ریزی استراتژیک