مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

فایلهای اکسل استانداردهای اعتباربخشی

 

               
 
استاندارد

 

 

Accreditation
Accreditation Excel Files


 
    استانداردهاي اعتباربخشي- 1395
 
     
               
  عنوان: تعریف واژگان اعتباربخشی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/27 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 656 کيلوبايت        
  توضيحات: واژگان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران
 
             
               
  عنوان: استانداردهای ملی اعتباربخشی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/27 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 1.91 مگابايت        
  توضيحات: استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران ویرایش سوم (1395)
 
             
               
  عنوان: پیش نویس استاندارد
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/03 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 1.46 کيلوبايت        
  توضيحات: نسخه پیش نویس غیرقابل استناد استانداردهای ملی اعتباربخشی بیمارستانهای ایران
 
             
               
  عنوان: فرم نیازسنجی سنجه‌های 1395
نوع فايل: DOC  
  زمان انتشار: 1395/03/11 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 76.0 کيلوبايت        
  توضيحات: فرم نظرسنجی پیش نویس استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران