مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

ستاد مرکزی کمیته‌های بیمارستانی

    

        

               
 
کمیته

 

 

Committee Hospital
Committee Headquarters Hospital

 
    ستاد مرکزی کمیته‌های بیمارستانی
 
     
               
  عنوان: بررسی سنجه‌های کمیته اورژانس بیمارستانی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/02 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 2.57 مگابايت        
  توضيحات: فایل آموزشی بررسی سنجه‌های کمیته اورژانس بیمارستانی
 
             
               
               
  عنوان: بررسی سنجه‌های کمیته اطلاعات سلامت
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/14 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 7.30 مگابايت        
  توضيحات: فایل آموزشی بررسی سنجه‌های کمیته مدیریت اطلاعات سلامت
 
             
               
               
  عنوان: بررسی سنجه‌های کمیته کنترل عفونت
نوع فايل: PPT  
  زمان انتشار: 1394/06/31 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 1.06 مگابايت        
  توضيحات: فایل آموزشی بررسی سنجه‌های کمیته کنترل عفونت
 
             
               
               
  عنوان: بررسی سنجه‌های کمیته طب انتقال خون
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/05/15 منتشر کننده: اداره ارزشیابی و اعتباربخشی  
  اندازه فایل: 112 کیلوبایت        
  توضیحات: فایل آموزشی بررسی سنجه‌های کمیته طب انتقال خون