مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت

 

 
مرضیه معراجی
رئیس کمیته
MerajiM1[@]mums.ac.ir
 
 
 
     
 
M.R.Committee[@]mums.ac.ir
   
 
کارشناسان:
 
       
راحله گنجعلی
   GanjaliR2[@]mums.ac.ir      
فهیمه گلمکانی
  GolmakaniF1[@]mums.ac.ir      
جواد حیدری
  HeidariJ2[@]mums.ac.ir      
مرضیه معراجی
  MerajiM1[@]mums.ac.ir      
معصومه حسینی
  HoseiniM4[@]mums.ac.ir      
حمید پوستی   PoustiGH1[@]mums.ac.ir      
کلثوم خداپرست
  KhodaparastK1[@]mums.ac.ir      
جواد موذنی
  MoazzeniJ1[@]mums.ac.ir      
اسکندر صانع   SaneE1[@]mums.ac.ir      
شهربانو نصیر شیروانی
  NasirSH1[@]mums.ac.ir      
سیده راضیه فرهی
  FarrahiR1[@]mums.ac.ir      
 
         
   

 

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت  Health Information Managment Committee      
       
 

- ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی
- دستورالعمل ساماندهی اسناد
- دستورالعمل ثبت داده‌ها در آواب

ادامه ...