کمیته بهبود تغذیه و رژیم درمانی

بازدید: 569

 

               
 
کمیته

 

 

Nutrition and Diet Therapy
Committee on Nutrition and Diet Therapy

 
    کمیته بهبود تغذیه و رژیم درمانی
 
     
               
  عنوان: آئین‌نامه دفاتر مشاوره تغذیه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/19 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 380 کیلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس دفاتر کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
 
             
               
               
  عنوان: مجموعه شاخصها و انتظارات
نوع فايل: PPT  
  زمان انتشار: 1394/07/19 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 580 کیلوبايت        
  توضيحات: مجموعه انتظارات، چک لیست‌ها و شاخص‌های ارزشیابی بخش تغذیه بیمارستان‌ها
 
             
               
               
  عنوان: مجموعه فرآیندهای خدمات غذایی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/19 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 1.12 مگابايت        
  توضيحات: فرآیندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستانهای کشور
 
             
               
               
  عنوان: استانداردهای شناسنامه مشاوره تغذیه
نوع فايل: RAR  
  زمان انتشار: 1394/07/19 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 2.38 مگابايت        
  توضيحات: استانداردهای شناسنامه خدمات مشاوره تغذیه
 
             
               
               
  عنوان: شرح وظایف کارشناس تغذیه بیمارستان‌ها
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/19 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 36.0 کيلوبايت        
  توضيحات: شرح وظایف کارشناس مشاور تغذیه و رژیم درمانی بیمارستانها  (متن کامل)
 
             
               
               
  عنوان: شرح وظایف کارشناس مسئول تغذیه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/19 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 40.0 کيلوبايت        
  توضيحات: شرح وظایف کارشناس مسئول تغذیه بیمارستان‌ها  (متن کامل)
 
             
               
               
  عنوان: شرح وظایف کارشناس مسئول تغذیه درمان
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/19 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 148 کيلوبايت        
  توضيحات: شرح وظایف کارشناس مسئول واحد تغذیه معاونت درمان  (متن کامل)